Jsem hlavně obyčejný člověk, až pak architekt

„Cítím se být hlavně obyčejným člověkem, pak teprve architektem,“ říká o sobě Ing. architekt David Kraus, majitel společnosti Architektura, s r.o. Jeho návrhy a stavby jsou ale většinou neobyčejné a získávají uznání u nás i ve světě. Za domy ve Stodůlkách a Jevanech získal dvakrát cenu Dům roku (2010 a 2012), dvakrát na ni byl nominován. Je autorem řady jedinečných projektů a studií, z nichž některé byly prezentovány na výstavě VIZE (Fragnerova galerie, Praha, 1997).  

 
S čím se na vás klienti nejčastěji obracejí, jaké služby jsou nyní nejžádanější? 
Téma, které nyní zpracováváme asi nejvíce, je bydlení. Bytové a rodinné domy. Také městské zásahy, dotváření místa skrz veřejné budovy a prostory. Co se týče služeb, myslím, že klienti chtějí ucelený servis, od názoru na pozemek, ekonomiku záměru, architektonický návrh, přes projekt, spolupráci při realizaci až po kolaudaci. Máme rádi celistvou cestu, neb ji můžeme ovlivňovat. Zodpovědnost i motivace je pak vyšší. 
 
Jaký nejzajímavější projekt jste dosud vytvořil a co netradičního máte v dohledné době v plánu? 
V současnosti projektujeme bytový komplex do Ománu a začínáme něco podobného – i když menšího – chystat do Francie. Obě věci jsou pro nás zajímavé nutností adaptovat se na místní prostředí, jazyk, zákony a lokální regulace. Komunikace s muslimským, i když v tomto případě velmi vzdělaným prostředím, je pro nás skvělou zkušeností. V plánu máme též dotáhnout městské domy do Luže, které mají specifickou formu vzhledem k prostředí, do kterého zde navrhujeme. Netradiční plány se spíše týkají mého života než práce, snažím se přijít na určité vymanění se ze systému.
 
Jakým směrem se podle vás ubírá současná architektura, jaký je aktuální trend? 
Rozšířily se možnosti forem a obsahu budov, architektura již není pouze dům. Snad se vše uvolňuje. Vnímám tlak na ekonomiku, návratnost a cítím též mírnou povrchnost a módnost. Řekl bych, že architektura prožívá nyní podobné, čím si prošlo výtvarné umění na počátku 20. století, tedy revitalizaci. Naštěstí pro obyčejné lidi se zvyšuje její dostupnost, naneštěstí pro architekty se snižuje její akademičnost a váženost. Pro mne je to dobrý proces, neb se cítím být hlavně obyčejným člověkem, pak teprve architektem.
 
ING. ARCH. DAVID KRAUS (*1970) 
Absolvent fakulty ČVUT v Praze. Od roku 2003 vlastní ateliér Architektura, s.r.o., kde řeší nejrůznější typy zadání (bydlení, administrativa, umělecké projekty, hotely, provozní areály, instalace výstav, interiéry a urbanismus). Jeho realizace jsou v ČR, USA, Německu a SR. Některé projekty přímo realizuje. Při své práci rozvíjí vlastní alternativní cestu moderního pojetí architektury, pracuje s neobvyklými zdroji inspirací a s obrazy a principy současného světa. Jeho experimentální tvorba byla prezentována na výstavě VIZE 1997. Byl o něm natočen dokument Bílé vrány (ČT). Přednáší, v současné době vyučuje na VŠUP, publikuje, jeho práce byla oceněna řadou cen, je zastoupena v Národní galerii a prezentována v odborných i laických médiích. 
Informace a kontakt na: www.archi.cz
 
 
JEDINEČNÉ BYDLENÍ: OD PRAHY AŽ PO OMÁN 
 
Se svým týmem v architektonicko-urbanistické kanceláři Architektura produkuje věci s vášní a individualismem, využívá a rozvíjí současné technologie. Jejich projekty zahrnují jak bytové či městské domy, tak školu či muzeum veteránů. Nechybí ani nejnovější projekt bydlení v Ománu.
 
 
IGELITOVÁ VĚŽ 
Studie pro výstavu VIZE   
Lokalita: Fragnerova galerie, Praha, 1997  
Autorský tým: David Kraus
 
V zeleni podél dálnic se tyčí igelitové věže. Poutače, které informují o pracovních příležitostech pro obyvatele meziměstské krajiny, fungují zároveň jako obrovské billboardy firem, přicházejících na trh. Střední nosná konstrukce obsahuje vertikální komunikace a vnitřní technická vedení, jednotlivá podlaží jsou volná, nabízena nájemcům. Ve dne barevné, v noci zářící, totemy této civilizace sloužící jako zastávky na dlouhých cestách.
 
 
RODINNÝ DŮM V JEVANECH  
Lokalita: Jevany u Prahy, 2009–2011  
Autorský tým: David Kraus
 
Zděný přízemní dům svou horizontalitou vyvažuje vertikální linie stromů. Dům je prosklený na jižní stranu směrem k rybníku, jeho zadní strana je zavřená. Fasáda je z přírodního kamene, střecha a stropy jsou z pohledového betonu. K domu náleží trojgaráž za domem. Topení je zajištěno tepelným čerpadlem, uvnitř je podlahové, koupelny jsou z litých bílých podlah, stěny jsou obloženy mramorem. Dům ve výsledku vyšel jako nízkoenergetický. 
„Zadní trakt tvoří užitkové technické místnosti, přední trakt je tvořen obytnými místnostmi, které jsou všechny situovány k jihu, mají však vždy navíc i východní nebo západní osvětlení. Dům je příčně rozdělen na zónu dospělou, pro děti a spo- lečnou obývací,“ popisuje architekt Kraus.
 
 
BYTOVÉ DOMY V MUSCATU  
Lokalita: Muscat, Omán, 2013 až dosud  
Autorský tým: David Kraus, Zdeněk Dohnálek, Veronika Fričová, Richard Zacpal, Romana Bedrunková
 
Obytné domy projektované do Ománu. Na začátku byla skica tří válcových budov připomínajících starobylou pevnost nad přístavem a další budovy tradiční architektury ve městě Muscat. Navržené řešení umožnilo tvarovat objekt v závislosti na slunečných poměrech pozemku, požadavcích investora a dotčených orgánů místní správy. V současnosti existuje předpoklad těsného sousedství s dalšími plánovanými budovami v lokalitě (mešita, bytové domy, komerční ob- jekty). Parcela má krásný výhled na město, moře a přilehlé pohoří. Celek počítá s úpravou parteru v přízemí, kde jsou navržena jezírka, zahrady a venkovní obytné struktury pro majitele bytů. V podzemních podlažích jsou parkoviště, bazény a technické zázemí bloku.
„V průběhu procesu je naše pozornost upřena na tradiční ománskou architekturu, ochranu budov a vnitřních prostor před extrémním podnebím a také na rozdílnosti ománské a západní tradice bydlení. Projekt je v procesu a umožňuje nám jako týmu konfrontaci naší civilizace s civilizací islámu,“ vysvětluje architekt David Kraus. 
 
 
BYTOVÝ DŮM V HLOUBĚTÍNĚ   
Lokalita: Praha, Hloubětín 2003 
Autorský tým: David Kraus, Tomáš Klanc, Klára Čápová 
 
Novostavba je navržena jako písmeno U, je členěna systémem předstupujících a ustupujících bytových jednotek – princip lega či štosovaných kontejnerů. Navržené řešení umožňuje tvarovat objekt v závislosti na výškových úrovních okolí. Tvarování navíc umožňuje využívat jižní strany předsunutých hmot jako venkovní zelené terasy, vytváří poloveřejné prostory uvnitř bloku a dává možnost ovlivňovat architekturu objektu i během dalších fází projektu. V úrovních podzemních podlaží je umístěn stávající kryt civilní obrany a nově vybudované podzemní parkoviště.
„Snahou bylo najít systém, který umožní změny a úpravy během celého procesu tvorby projektové dokumentace, schvalování úřady i marketingu a reklamní prodejní kampaně investora,“ vysvětluje architekt David Kraus.
 
 
ŠKOLA V HRADIŠTKU  
Lokalita: obec Hradištko, 2011–2012  
Autorský tým: David Kraus
 
Přístavba základní školy v obci Hradištko, koncepcí je umístění kompaktní stavby otevřené a orientované do zahrady. Škola má centrální prostor, kolem kterého se točí život uvnitř. Prosklená sborovna je kapitánský můstek, opticky propojuje učitele a děti dole. Atrium je propojeno se zahradou a terasou venku skrz velké posuvné dveře. Učebny jsou situovány do jižní zahrady – výhled je úchvatný a motivující, zelené kopce v dáli jsou zasněné a znamenají sounáležitost s přírodou. Velká terasa na zahradu není jen pracovní prostor, jde o další učebnu pod širým nebem.
„Co se týče architektonického výrazu budovy, stále jsem přemýšlel, čím vším lze do domu vnést hravost. A tak tu nechybí ručně tvarovaná omítka, světle zelené marmoleum symbolizující trávník, netradiční obklady na WC – holky mají z dlažby vyskládané květy, kluci příklady, abstraktní malba na stěně – dílo studentů z VŠUP, skákací panák či šachovnice v atriu,“ říká architekt David Kraus.
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciály

Kutil Tim

Aktuality

Developerské projekty