Na co si dát pozor při koupi bytu?

Koupě vlastního bytu je významným krokem v našem životě, kterému předchází dlouhé zvažování mnoha PRO a PROTI. Stejnému zvážení by pak měl kupující bytu podrobit i samotné provedení koupě, aby předešel případným komplikacím, které by mu mohly radost z nového vlastního bytu pokazit.  

 
V prvé řadě je vhodné zjistit si o vyhlédnutém bytě a jeho vlastníkovi vše potřebné – zejména to, jaká další práva a zejména povinnosti se mohou k bytu vázat. Často se totiž stává, že společné prostory v domě a pozemek ležící pod bytovým domem, v němž se byt nachází, nejsou zapsány u příslušného katastrálního úřadu na stejném listu vlastnictví jako byt samotný, ačkoliv jsou vzájemně spojené a neoddělitelné. I když s novým občanským zákoníkem došlo ke spojení stavby s pozemkem v jeden celek, stalo se tak jen v případech, kdy vlastník, resp. vlastníci pozemku a domu byli totožní, případně byli vlastníci jak pozemku, tak bytového domu ve stejném poměru. 
 
CO SI OVĚŘIT? 
U vlastníka vyhlédnutého bytu je vhodné si zjistit, zdali si byt nepořídil za trvání svého manželství – i kdyby byl v katastru nemovitostí byt zapsán pouze na jméno jednoho vlastníka, resp. jedné osoby, mohl by tento byt být součástí společného jmění manželů a pouze např. opomenutím vlastníka bytu nebylo společné jmění manželů u předmětného bytu v katastru zapsáno a druhý z manželů by pak mohl samotný převod vlastnictví k bytu zpochybnit. V dnešní době není ojedinělé, že k bytu (nemovitosti) je vázáno zástavní právo věřitele vlastníka. Je důležité, aby zájmy třetích osob vázané k bytu, byly vyřešeny před uzavřením samotné kupní smlouvy, aby se předešlo případným starostem a možným sporům v budoucnu.
 
JIŠTĚNÍ OD PROFESIONÁLŮ 
Nejvhodnějším řešením je svěření sepsání a zajištění smluvní dokumentace profesionálům, kteří jsou schopni zajistit potřebné dokumenty a vyřešit případné vyvstávající a související problémy. Důležitým faktorem při výběru takovýchto služeb bývá cena této služby, kde lze jedině doporučit, aby kupující dával přednost pevně stanovené ceně hned na začátku před cenami uvedenými v hodinové sazbě, protože takovéto služby se mu mohou v záležitostech převodu bytu prodražit. Při koupi bytu se obvykle převádí značná částka peněz, a je jen na úvaze kupujícího a prodávajícího, jestli využijí služby (advokátní) úschovy, která jim zajistí, že peníze se dostanou k tomu, ke komu se dostat mají. Při sjednávání samotné úschovy je pak vhodné ohlídat si podmínky, za jakých bude uschovaná částka vyplacena, aby k výplatě došlo v tom správném momentu, byl samotný zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a nikoliv podání návrhu na vklad u příslušného katastrálního úřadu.
 
POZOR NA PŘÍSNĚJŠÍ PŘEDPISY... 
Od počátku letošního roku se výrazně zpřísnily požadavky předpisů řešící běžné občanské záležitosti, je proto důležité, aby kupující či prodávající zvážili, jestli by pro ně nebylo výhodné zvolit si odborné poradenství profesionálů, které by jim jejich životní situaci znatelně ulehčilo. V případě zájmu o bližší nebo podrobnější informace, a to nejen v oblasti koupě nebo prodeje bytu, se neváhejte obrátit na Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s.
 
 
PO CELOU DOBU NAŠÍ SPOLUPRÁCE S REALITNÍMI KANCELÁŘEMI A I FRANČÍZANTY REALITNÍCH KANCELÁŘÍ  
 
- Smlouvy vždy vyhotovuje a připravuje právník, a to vždy nejpozději do 2–3 pracovních dnů ode dne zadání případu.
- U podpisu smluv je vždy právník přítomen.  
- Smlouvy se vždy dělají na míru danému případu, kdy jsou zapracovány připomínky advokátů, které si najali prodávající, bez jakéhokoliv navýšení částky za právní služby.  
- Máme 200 úschovních účtů s možností otevřít další neurčitý počet.  
- Jsme připraveni se pojistit na částku 500 000 000 Kč.  
- Při výplatě finančních prostředků dochází k trojí kontrole a provedení odeslání platby dvěma společníky společnosti současně nejpozději do 2. dne.
- Do 5 minut ode dne připsání finančních prostředků na konkrétní úschovní účet jsme vyrozuměni bankou o připsání konkrétní částky.  
- Finanční prostředky zasíláme oprávněným nejpozději do druhého dne online formou, vždy s označením včetně příslušného výpisu transakci e-mailem prodávajícím a kupujícím.  
- Za úschovu finančních prostředků si účtujeme 2000 Kč + DPH, tedy celkem 2400 Kč bez jakéhokoliv navýšení při změnách.  
- Podpisy ověřujeme v rámci paušálu zdarma.  
- Úroky vyplácíme klientům.
- Naše smlouvy jsou bez připomínek akceptovány veškerými bankami a ústavy poskytujícími hypotéku vždy s velice kladným ohlasem (naposledy UNICREDIT BANK a.s.).  
- Upozorňujeme prodávající na konec lhůty pro podání daňového přiznání.  
- Jsme připraveni zastupovat příslušné realitní kanceláře i v případných sporech vyvolaných námi uzavřenými smlouvami.
- Jsme připraveni školit jednotlivé makléře v oblasti nejasností a postupu při problémech vyvolaných již uzavřenými smlouvami (rezervačními, o složení blokovacího depozita).  
- Máme velice kladné ohlasy od pracovníků katastrálních úřadů a bankovních poradců, jakož i od prodávajících a kupujících.  
- Snažíme se udržet dobré jméno realitní kanceláře, kterou zastupujeme, a to právě poskytováním kvalitních právních služeb pro jeho klienty.
 

 

Speciály

Kutil Tim

Aktuality

Developerské projekty