Obrátit se na odborníky v oblasti realit se vyplatí

Své služby i komplexní právní podporu klientům z řad vlastníků i zájemců o nemovitosti, developerským společnostem, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků jednotek a realitním kancelářím poskytuje a nabízí advokátní kancelář Sládek & Partners. Strategie kanceláře v oblasti realit spočívá v maximálním přizpůsobení se klientovi. A právě v této oblasti nabízí kancelář velice rozsáhlou zkušenost a praxi.  

 
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 
Pro každého klienta a pro každý konkrétní případ vytváří kancelář specializovaný tým právních specialistů se zaměřením na příslušnou problematiku. Samostatnou skupinu advokátní kanceláře proto tvoří specialisté na nemovitosti, exekuční právo a exekuční řízení. Ti pak mají při řešení právních problémů značný prostor uzpůsobit i zdánlivě bezvýsledně vyhlížející právní skutečnost tak, aby z ní klient mohl vytěžit maximum pro něj možného přínosu. 
 
SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY 
Pro řádný a úspěšný průběh právních úkonů je nezbytná kooperace s různými příslušnými úřady a institucemi. Advokátní kancelář proto aktivně spolupracuje s předními odborníky v oblasti financí a daňové problematiky, notáři a exekutory, správci konkurzních podstat, se soudními znalci v oblasti nemovitostí, cenných papírů, účetnictví a dalších specializací, na něž klade nároky jak časové, tak finanční, aby v rámci udržení profesionality byli klienti spokojeni v rámci celého případu.
 
KOMUNIKACE VE SVĚTOVÝCH JAZYCÍCH 
Advokátní kancelář Sládek & Partners je renomovaná univerzální advokátní kancelář střední velikosti s dynamickým pracovním kolektivem mnoha právníků a jejich asistentů, se sídlem v Praze. Právní služby při řešení veškerých právních problémů poskytuje na území celé ČR bez omezení. Velká část činnosti kanceláře spočívá v zastupování klientů v řízení před soudy a orgány veřejné správy, a to ve všech stupních, u soudů pak včetně řízení před Ústavním soudem, jakož i zpracovávání příslušných podání nutných pro řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Samozřejmostí je proto komunikace ve světových jazycích, zejména v angličtině a v němčině.
 
 
Advokátní kancelář Sládek & Partners
 
•   upozorňuje prodávající na konec lhůty pro podání daňového přiznání;
•   je připravena zastupovat příslušné realitní kanceláře i v případných sporech vyvolaných jí uzavřenými smlouvami;
•     je připravena školit jednotlivé makléře v oblasti nejasností a postupu při problémech vyvolaných již uzavřenými smlouvami (rezervačními, o složení blokovacího depozita);
•   má velice kladné ohlasy od pracovníků katastrálních úřadů a bankovních poradců, jakož i od prodávajících a kupujících;
•   snaží se udržet dobré jméno realitní kanceláře, kterou zastupuje, a to právě poskytováním kvalitních právních služeb pro klienty.
 
 
Systém „BEZPEČNÝCH ÚSCHOV” vytvořený speciálně pro AK Sládek & Partners 
 
Po celou dobu spolupráce s realitními kancelářemi i frančízanty realitních kanceláří:
•   smlouvy vždy vyhotovuje a připravuje právník, a to vždy nejpozději do 2–3 pracovních dnů ode dne zadání případu; u podpisu smluv je vždy právník přítomen; 
•   smlouvy se vždy dělají na míru danému případu, kdy jsou zapracovány připomínky advokátů, které si najali prodávající či kupující, bez jakéhokoliv navýšení finanční částky za právní služby;
•   k dispozici je 100 úschovních účtů s možností otevřít další neurčitý počet;
•   pojištění i na částku 500 000 000 Kč;
•   při výplatě finančních prostředků dochází k trojí kontrole a provedení odeslaní platby dvěma společníky společnosti současně nejpozději do druhého dne; do 5 minut ode dne připsání finančních prostředků na konkrétní úschovní účet je kancelář vyrozuměna bankou o připsání konkrétní částky;
•   finanční prostředky jsou zasílány oprávněným nejpozději do druhého dne online formou, vždy s oznámením včetně příslušného výpisu o transakci e-mailem prodávajícím a kupujícím;
•   za úschovu finančních prostředků je klientům účtována částka 2000 Kč + DPH, bez jakéhokoliv navýšení při změnách; podpisy ověřuje kancelář v rámci paušálu zdarma; úroky vyplácí klientům;
•   smlouvy jsou bez připomínek akceptovány veškerými bankami a ústavy poskytujícími hypotéku. 
 
 

 

Speciály

Kutil Tim

Aktuality

Developerské projekty